PICHETAREA sediului Guvernului României

Stimați membrii de sindicat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” organizează miercuri, 01 februarie 2023, PICHETAREA sediului Guvernului României

Acţiunea de pichetare se va desfăşura în intervalul orar 1200 – 1300

Acțiunea urmărește să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă, în primul rând, personalul nedidactic, dar și personalul didactic, probleme generate de salarizarea nemotivantă.

Nu trebuie uitat că personalul nedidactic este singura categorie de bugetari care, nici în anul 2023, nu a atins nivelul salariilor de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.

În ceea ce privește salarizarea personalului  didactic, nivelul salariilor stabilite de Legea-cadru nr.153/2017 pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și superior nu reflectă importanța socială a muncii depuse de cadrele didactice. 

Pentru participare la protest va rugam sa sunati la 0744707733.

Conducerea Sindicatului UBB

Convocator AGA 2022 – refăcut

Se convoacă Adunarea Generală a Sindicatului UBB pentru data de 06.01.2023, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, str. Progresului, nr. 18, Hotel Delaf – Sala de Conferințe.
În conformitate cu prevederile statutului, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul, a doua convocare este în aceeași zi la ora 16.30 ședința fiind statutară.
Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate pentru anul 2021.
  2. Raportul de audit financiar pe anul 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2023.
  5. Diverse.

link convocator