ACȚIUNE DE SOLIDARITATE

În data de 30 Mai 2023, între orele 12:00 – 13:00, în fața Ansamblul Monumental Matei Corvin din Piața Unirii, participăm la o acțiune de solidaritate alături de preuniversitari.

Acțiunea are în vedere susținerea revendicărilor preuniversitarilor și universitarilor.

Vă așteptăm alături de noi!

Conducerea Sind UBB

GREVĂ DE AVERTISMENT

22 Mai 2023, între orele 11.00-13.00

                                         

  GREVA DE AVERTISMENT

Federația Națională Sindicală “ALMA MATER”, în urma semnăturilor de susținere  primite din partea membrilor sindicatelor afiliate și a prevederilor Legii nr. 367/2022,

va declanșa,

pe 22 mai 2023, între orele 11.00-13.00, greva de avertisment,

urmând ca aceasta să fie transformată în grevă generală, dacă revendicările noastre nu primesc răspunsuri favorabile și aplicabile în perioada imediat următoare.

Revendicările Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER”:

1) Respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la finanțarea sistemului de învățământ – 6% din PIB;

2) Aplicarea integrală a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât aceştia să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege;

3) Aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;

4) Acordarea sporurilor și a indemnizațiilor din învățământ prin raportare la nivelul salarizării actuale;

5) Acordarea salariilor din învățământ în conformitate cu articolul 12, al. 2 al Legii nr. 153/2017;

6) Redarea demnității profesiei prin repoziționarea personalului din învățământ, în noua lege a salarizării, pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport cu importanța socială a activității prestate;

7) Modificarea Proiectelor Legilor Învățământului Preuniversitar și Superior, pentru eliminarea discriminărilor între categoriile de personal din subordinea Ministerului Educației, precum și modificarea acestor legi astfel încât personalul didactic de predare disponibilizat din învățământul superior să poată ocupa posturile vacante din învățământul preuniversitar.

Sindicatul Universității Babeș Bolyai intră în grevă de avertisment alături de sindicatele afiliate la FNS Alma Mater.

Menționăm că din data de 22 Mai 2023, preuniversitarii intră în greva generală.

                                                                                                Conducerea Sindicatului UBB

Acțiuni de protest la GUVERN (25-26 aprilie), MARȘ DE PROTEST (10 mai 2023), Referendum – declanșarea grevei generale 22 mai 2023

Stimati membrii de sindicat,

In perioada urmatoare o sa participam la o serie de actiuni de protest la Guvern, in 25-26 aprilie,  respectiv un mars de protest pe 10 mai 2023 ,  organizat de cele trei federatii din educatie. Aveti in comunicat programul si revendicarile /nemultumirile existente.

În situația în care guvernanții vor fi în continuare indiferenți față de solicitările noastre,   se propune declansarea grevei in educatie din data de 22 mai 2023. 

In acest sens va invitam sa participati la referendumul (fișier pentru semături) organizat de sindicatele din educatie, deci si de Sindicatul UBB, prin care sa va exprimati clar parerea cu privire la declansarea grevei. ( formularul pe site, la sediul sindicatului și  facultati ).

Comunicatul comun (link) de declansare a acțiunilor de protest.

Pentru detalii și participare aveți la dispoziție  nr  de telefon:

 0742929151

Conducerea Sind UBB 

Reuniunea Consorțiului  Universitaria

Stimate Colege,

Stimați Colegi

Între 16 – 19  martie 2023, a avut loc Reuniunea Consorțiului  Universitaria, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Consorțiul Universitaria a fost creat în 2009, cu sediul la UBB cu patru membri fondatori – Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest Timișoara.

În 2012 Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, iar din 2022 și cu alte universități și anume Universitatea din Craiova, Universitatea  Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea Ovidius din Constanța. Universitatea de Stat din Chișinău este membru cu statut de observator din  2018.      

La această reuniune au participat toți președinții de sindicate din Consorțiu, excepție facând Universitatea din București. Totodată am avut și invitați speciali în persoana domnului Președinte Ghenadie Donos, Președintele Federației Sindicale Educația și Stiința din Moldova și domnul președinte Efim Chilari, Președintele Comitetului Sindical de la Universitatea de Stat din Chișinău.  

La Panelul Presedinților de Sindicate au fost abordate o serie de aspecte legate de dialogul social, reprezentare, salarizare, sănătate și securitate în muncă și condiții de muncă.

Solicitările Panelului Președinților de sindicate au fost

1. Consolidarea dialogului social în toate universitățile din Consorțiu.

2. Aplicarea integrala a Contractului colectiv de munca pe grup de unități, din prisma bunelor practici   

3. Aplicarea integrală a Legii 153/2017, astfel încat întregul personal din învațământul superior sa beneficieze de calculul si plata corecta a drepturilor salariale cuvenite

4. Demersuri pentru creșterea salariului de bază la toate categoriile de angajați în contextul conturării noii legi a salarizării si susținerea plăți orelor suplimentare pentru didactici auxiliari și nedidactic

5. Menținerea ponderii și structurii nivelului sporurilor si indemnizațiilor avand în vedere restricțiile impuse de PNRR. Finanțarea de la bugetul de stat a sporului de performanță academică. Salarizarea personalului din învățământul superior pe o singură anexă și militarea pentru poziționarea salariilor în partea superioară a grilei de salarizare.

6. Finantare si bugetare multianuala cu eliminarea plafonării  pentru investiții și achiziții de bunuri și servicii.

7. Acordarea personalului didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic a concediului de odihnă suplimentar negociat între 6 și 10 zile în conformitate cu art 27. Alin 5 din Contractul colectiv de Munca pe Grup de Unitați, respectiv CCM urile din universitatile din Consorțiu

8. Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a lucrătorilor din învățănântul superior și aplicarea la nivelul Consorțiului a Regulamentului Cadru din 31.01.2018. ( HG 34/2018).

Totodată cu această ocazie a fost încheiat un Acord de Colaborare între Sindicatul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca si Sindicatul Universității de Stat din Moldova, acord care pune bazele unor relații bilaterale pentru dezvoltare și susținere reciproca a intereselor comune.

Conducerea Sind UBB