Acțiuni de protest la GUVERN (25-26 aprilie), MARȘ DE PROTEST (10 mai 2023), Referendum – declanșarea grevei generale 22 mai 2023

Stimati membrii de sindicat,

In perioada urmatoare o sa participam la o serie de actiuni de protest la Guvern, in 25-26 aprilie,  respectiv un mars de protest pe 10 mai 2023 ,  organizat de cele trei federatii din educatie. Aveti in comunicat programul si revendicarile /nemultumirile existente.

În situația în care guvernanții vor fi în continuare indiferenți față de solicitările noastre,   se propune declansarea grevei in educatie din data de 22 mai 2023. 

In acest sens va invitam sa participati la referendumul (fișier pentru semături) organizat de sindicatele din educatie, deci si de Sindicatul UBB, prin care sa va exprimati clar parerea cu privire la declansarea grevei. ( formularul pe site, la sediul sindicatului și  facultati ).

Comunicatul comun (link) de declansare a acțiunilor de protest.

Pentru detalii și participare aveți la dispoziție  nr  de telefon:

 0742929151

Conducerea Sind UBB 

Reuniunea Consorțiului  Universitaria

Stimate Colege,

Stimați Colegi

Între 16 – 19  martie 2023, a avut loc Reuniunea Consorțiului  Universitaria, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Consorțiul Universitaria a fost creat în 2009, cu sediul la UBB cu patru membri fondatori – Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest Timișoara.

În 2012 Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, iar din 2022 și cu alte universități și anume Universitatea din Craiova, Universitatea  Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea Ovidius din Constanța. Universitatea de Stat din Chișinău este membru cu statut de observator din  2018.      

La această reuniune au participat toți președinții de sindicate din Consorțiu, excepție facând Universitatea din București. Totodată am avut și invitați speciali în persoana domnului Președinte Ghenadie Donos, Președintele Federației Sindicale Educația și Stiința din Moldova și domnul președinte Efim Chilari, Președintele Comitetului Sindical de la Universitatea de Stat din Chișinău.  

La Panelul Presedinților de Sindicate au fost abordate o serie de aspecte legate de dialogul social, reprezentare, salarizare, sănătate și securitate în muncă și condiții de muncă.

Solicitările Panelului Președinților de sindicate au fost

1. Consolidarea dialogului social în toate universitățile din Consorțiu.

2. Aplicarea integrala a Contractului colectiv de munca pe grup de unități, din prisma bunelor practici   

3. Aplicarea integrală a Legii 153/2017, astfel încat întregul personal din învațământul superior sa beneficieze de calculul si plata corecta a drepturilor salariale cuvenite

4. Demersuri pentru creșterea salariului de bază la toate categoriile de angajați în contextul conturării noii legi a salarizării si susținerea plăți orelor suplimentare pentru didactici auxiliari și nedidactic

5. Menținerea ponderii și structurii nivelului sporurilor si indemnizațiilor avand în vedere restricțiile impuse de PNRR. Finanțarea de la bugetul de stat a sporului de performanță academică. Salarizarea personalului din învățământul superior pe o singură anexă și militarea pentru poziționarea salariilor în partea superioară a grilei de salarizare.

6. Finantare si bugetare multianuala cu eliminarea plafonării  pentru investiții și achiziții de bunuri și servicii.

7. Acordarea personalului didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic a concediului de odihnă suplimentar negociat între 6 și 10 zile în conformitate cu art 27. Alin 5 din Contractul colectiv de Munca pe Grup de Unitați, respectiv CCM urile din universitatile din Consorțiu

8. Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a lucrătorilor din învățănântul superior și aplicarea la nivelul Consorțiului a Regulamentului Cadru din 31.01.2018. ( HG 34/2018).

Totodată cu această ocazie a fost încheiat un Acord de Colaborare între Sindicatul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca si Sindicatul Universității de Stat din Moldova, acord care pune bazele unor relații bilaterale pentru dezvoltare și susținere reciproca a intereselor comune.

Conducerea Sind UBB  

PICHETAREA sediului Guvernului României

Stimați membrii de sindicat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” organizează miercuri, 01 februarie 2023, PICHETAREA sediului Guvernului României

Acţiunea de pichetare se va desfăşura în intervalul orar 1200 – 1300

Acțiunea urmărește să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă, în primul rând, personalul nedidactic, dar și personalul didactic, probleme generate de salarizarea nemotivantă.

Nu trebuie uitat că personalul nedidactic este singura categorie de bugetari care, nici în anul 2023, nu a atins nivelul salariilor de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.

În ceea ce privește salarizarea personalului  didactic, nivelul salariilor stabilite de Legea-cadru nr.153/2017 pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și superior nu reflectă importanța socială a muncii depuse de cadrele didactice. 

Pentru participare la protest va rugam sa sunati la 0744707733.

Conducerea Sindicatului UBB