Convocator AGA 2022 – refăcut

Se convoacă Adunarea Generală a Sindicatului UBB pentru data de 06.01.2023, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, str. Progresului, nr. 18, Hotel Delaf – Sala de Conferințe.
În conformitate cu prevederile statutului, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul, a doua convocare este în aceeași zi la ora 16.30 ședința fiind statutară.
Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate pentru anul 2021.
  2. Raportul de audit financiar pe anul 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2023.
  5. Diverse.

link convocator

CONVOCATOR AGA 2022

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 19.12.2022, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Club, str. Emanuel de Martonne, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2021.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
  5. Diverse.

Conducerea SindUBB

document link