CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 21.12.2021, ora 16.30, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2020.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2020.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
  5. Diverse.

Conducerea Sind. UBB

link