CONVOCATOR

SINDICATUL UNIVERSITĂȚII ”BABEȘ-BOLYAI”

În conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului UBB și a hotărârii Comitetului Director, se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 20 decembrie 2019, ora 16:30.

Adunarea va avea loc în Cluj Napoca, în Aula Facultății de Studii Europene, str. Emanuel de Martone, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  • Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2018;
  • Prezentarea rezultatului exercițiului financiar 2018 și descărcarea lui;
  • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  • Diverse

Vă așteptăm,

Conducerea SindUBB