Înscriere în sindicat

 Sindicatul UBB cuprinde în calitate de membri cadrele didactice, didactice auxiliare şi personalulul nedidactic, personalul din cercetare care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Calitatea de membru al Sindicatului UBB se dobândeşte de către orice salariat al UBB care solicită în scris aderarea. Prin cerere de aderare, solicitantul arată că recunoaşte Statutul Sindicatului UBB şi se angajează să-l respecte.

Fiecare membru de sindicat trebuie să se achite o cotizaţie lunară în cuantum de 1% din salarul brut. Acest cuantum al cotizaţiei poate fi modificat cu aprobarea Adunării Generale a Reprezentanţilor Sindicatului UBB.

Calitatea de membru se poate pierdere în una din următoarele situaţii:

  • la cererea scrisă a membrului de sindicat;
  • prin schimbarea locului de muncă, prin pensionare sau ca urmare a decesului;
  • prin neplata cotizaţiei cel puţin 3 luni consecutiv;
  • ca urmare a excluderii.

Atât adeziunea la Sindicatul UBB cât și retragerea din sindicat se face prin completarea cererilor specifice și aducerea acestora la sediul Sindicatului UBB din str. Avram Iancu nr.11. Cererile le puteți descărca din secțiunea Utile a site -ului.