Convocator AG – 2023

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 28.12.2023, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, în Sala de Conferință de la Hotel Delaf, str. Progresului, nr. 18.

În conformitate cu prevederile statutului, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul, a doua convocare se face în aceeași zi la ora 16.30 cu cei prezenți.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2022.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2022.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
  5. Diverse.

Conducerea SindUBB

_link_convocator_ag_2023