Calitatea de membru

Calitatea de membru al Sindicatului UBB atrage după sine o serie de drepturi, obligaţii şi responsabilităţi.

Drepturi:

 • să beneficieze de toate înlesnirile şi facilităţile pe care Sindicatului le poate acorda membrilor săi;
 • să beneficieze de toate formele de apărare, sprijin şi ajutorare ce stau la îndemâna Sindicatului;
 • să utilizeze baza materială a Sindicatului conform normelor interne stabilite în acest sens;
 • să fie informaţi cu privire la evenimentele importante pentru activitate lor;
 • să beneficieze cu prioritate de reduceri la bilete de odihnă şi tratament;
 • să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea Sindicatului, inclusiv;
 • asupra aspectelor financiare ale acesteia;
 • să participe la acţiunile organizate de Sindicatului şi să facă propuneri către organele de conducere ale acesteia;
 • să semnaleze problemele care decurg din activitatea proprie şi să facă propuneri pentru rezolvarea acestora;
 • să participe, în nume propriu sau prin reprezentanţi, la Adunarea Generală, să facă uz de dreptul de vot, să fie aleşi/desemnaţi în organele de conducere ale Sindicatului potrivit normei de reprezentare prevăzute în prezentul statut şi să participe la dezbaterea oricăror probleme aflate pe ordinea de zi a A.G.;
 • să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă privitoare la activităţile şi deciziile Sindicatului;
 • să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al Sindicatului şi să primească răspuns;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

 

Obligatii:

 • să respecte statutul Sindicatului şi toate actele emise de organele de conducere ale acestuia;
 • să aplice hotărârile adoptate şi să participe activ la acţiunile stabilite statutar în cadrul Sindicatului UBB sau să se solidarizeze cu aceste acţiuni atunci când este necesară doar solidarizarea;
 • să nu angajeze Sindicatul în nici o activitate fără a avea mandat statutar;
 • să anunţe Sindicatul UBB în legătură cu orice modificare intervenită în datele personale comunicate la data înscrierii în Sindicat;
 • să participe la întruniri ordinare şi extraordinare în cadrul organizatoric propriu;
 • să acţioneze în cadrul Sindicatului conform scopului şi profilului moral al acestuia;
 • să contribuie la dezvoltarea patrimoniului, să protejeze baza materială a Sindicatului; şi să plătească cotizaţiile stabilite de către organele de conducere.