CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a sindicatului pentru data de 30.09.2020, ora 1630, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2019.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2019.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
  5. Alegeri pentru completarea Comitetului Director și reînnoirea mandatelor.
  6. Diverse.

      În conformitate cu prevederile statutare, dacă în data, locul și la ora stabilită prezența nu este statutară, se convoacă o a doua ședință la ora 1700, a doua ședință fiind statutară.

     Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea strictă a dispozițiilor legale privind combaterea răspândirii Covid 19, în vigoare la data ședinței.

Conducerea Sind. UBB

link_document