Convocator AGA 2022 – refăcut

Se convoacă Adunarea Generală a Sindicatului UBB pentru data de 06.01.2023, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, str. Progresului, nr. 18, Hotel Delaf – Sala de Conferințe.
În conformitate cu prevederile statutului, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul, a doua convocare este în aceeași zi la ora 16.30 ședința fiind statutară.
Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate pentru anul 2021.
  2. Raportul de audit financiar pe anul 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2023.
  5. Diverse.

link convocator