REFERENDUM – VREM APLICAREA LEGILOR ȘI SALARII DEC

VREM APLICAREA LEGILOR ȘI SALARII DECENTE!

APLICAREA LEGII nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

  • salarii de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 pentru personalul didactic de predare și de cercetare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control, pentru personalul nedidactic din învățământ și pentru personalul din unitățile de cercetare;
  • acordarea sporului pentru condiții de muncă în universități de la bugetul de stat, în BCU-uri și în unitățile de cercetare.
  • plata indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, indemnizației de hrană și a indemnizației de vacanță raportate la salariul minim brut pe țară garantat în plată conform Legii-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ;
  • plata orelor suplimentare dispuse de șeful ierarhic, în scris, pentru munca prestată de personalul din învățământ peste timpul normal de muncă la nivelul funcției de încadrare.

APLICAREA LEGII privind alocarea a 6% din PIB pentru Educație, și acordarea a 1% din PIB pentru Cercetare.

Așteptăm opinia și semnătura DVS. ( prin documentul  atașat),  până în data de 31 ianuarie 2022, pe e-mail: sindubb@yahoo.ro

Descarcă model listă semnături: format PDF sau format WORD

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 21.12.2021, ora 16.30, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2020.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2020.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
  5. Diverse.

Conducerea Sind. UBB

link