Legislație

În această secțiune sunt prezente legi ce relaționează cu activitatea desfășurată de Sindicatul UBB:

 • CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ – 2022 -> descarcă aici;
 • Cosul minim de consum – iulie 2020 -> descarcă aici;
 • Modificarea articolului 260 din codul muncii -> descarcă aici;
 • Legea Educației Naționale -> descarcă aici;
 • Legea legată de TELEMUNCĂ -> descarcă aici;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă -> descarcă aici;
 • Legea nr. 467 din 12.12.2006 stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor -> descarcă aici;
 • Legea nr. 221 din 27/10/2008 (Lege 221/2008) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ -> descarcă aici;
 • Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009 -> descarcă aici
 • Legea nr. 40/2011 – codul muncii -> descarcă aici;
 • Legea dialogului social nr. 62/2011 -> descarcă aici;
 • Legea privind salarizarea și încadrarea personalului didactic și didactic auxiliar din învâțământ nr. 63/2011 -> descarcă aici;