Recuperarea integrală a sumelor rămase de plătit pentru membrii de sindicat

Datorită necuprinderii sumelor necesare pentru Legea 85/2016 în bugetul MEN pentru anul 2018, conducerea Sindicatului UBB a decis să dea în instanță Ministerul Educației Naționale pentru recuperarea integrală a sumelor rămase de plătit membrilor de sindicat. Pentru ceilalți angajații ai UBB care întrunesc condiția Legii 85/2016, sindicatul îi poate reprezenta în instanță doar dacă devin membrii.