Despre noi

Scopul principal al Sindicatului Universității Babeș-Bolyai constă în efectuarea demersurilor necesare pentru a asigura drepturi și facilități profesionale, economice, sociale, culturale și sportive cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului de cercetare și personalului nedidactic – membri de sindicat, angajați ai Universității Babeș-Bolyai. Obiectivele principale, în virtutea cărora acționează Sindicatul UBB sunt:

  • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la muncă, protecție socială și securitatea muncii, odihnă și asigurări sociale;
  • asigurarea pentru fiecare membru a unui loc de muncă corespunzător cu nivelul de calificare și competență profesională;
  • asigurarea condițiilor pentru perfecționare profesională sau calificare superioară tuturor membrilor săi;
  • promovarea liberei inițiative, libertății de exprimare și asigurarea unității de acțiune a membrilor săi;
  • acționarea prin toate mijloacele legale pentru perfecționarea continuă a legislației, în concordanță cu interesele organizației și cu modificările ce pot interveni în viața economică și socială;
  • stabilirea prin negociere cu angajatorul și cu ceilalți factori de decizie a unor condiții, favorabile membrilor de sindicat, cu privire la: timpul de muncă și de odihnă,programul de lucru, salarizare și alte drepturi salariale, sănătatea și securitatea în muncă,formarea profesională, drepturi sindicale și protecția celor aleși în conducerea sindicatului;

 

Statutul Sindicatului UBB poate fi consultat aici.