Ordonanțe de urgență – SARS-CoV-2

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă
privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane
în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă
pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-950

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-945