PICHETAREA sediului Guvernului României

Stimați membrii de sindicat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” organizează miercuri, 01 februarie 2023, PICHETAREA sediului Guvernului României

Acţiunea de pichetare se va desfăşura în intervalul orar 1200 – 1300

Acțiunea urmărește să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă, în primul rând, personalul nedidactic, dar și personalul didactic, probleme generate de salarizarea nemotivantă.

Nu trebuie uitat că personalul nedidactic este singura categorie de bugetari care, nici în anul 2023, nu a atins nivelul salariilor de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.

În ceea ce privește salarizarea personalului  didactic, nivelul salariilor stabilite de Legea-cadru nr.153/2017 pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și superior nu reflectă importanța socială a muncii depuse de cadrele didactice. 

Pentru participare la protest va rugam sa sunati la 0744707733.

Conducerea Sindicatului UBB

Convocator AGA 2022 – refăcut

Se convoacă Adunarea Generală a Sindicatului UBB pentru data de 06.01.2023, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, str. Progresului, nr. 18, Hotel Delaf – Sala de Conferințe.
În conformitate cu prevederile statutului, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul, a doua convocare este în aceeași zi la ora 16.30 ședința fiind statutară.
Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate pentru anul 2021.
  2. Raportul de audit financiar pe anul 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2023.
  5. Diverse.

link convocator

CONVOCATOR AGA 2022

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 19.12.2022, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Club, str. Emanuel de Martonne, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2021.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
  5. Diverse.

Conducerea SindUBB

document link

! ACȚIUNI DE PROTEST !

Stimati membrii de sindicat,

În perioada 17 – 21 octombrie a.c., CNS Cartel ALFA organizeaza o serie de acțiuni de protest prin care se cere creșterea salariilor și pensiilor, stoparea creșterii prețurilor, aplicarea integrală a  legilor 153/2017 și 195/2020, modificarea Legii Dialogului Social.  

Sindicatul UBB ca parte a Federației Alma Mater, respectiv a CNS Cartel ALFA va participa la acțiunile de protest organizate în București

Cei care doresc sa participe la aceste acțiuni sunt invitați să ne transmita intenția de participare pe adresa 

sindicat@ubbcluj.ro 

Detalii la 0744707733

Conducerea Sindicat UBB 

PROIECT – Legea învățământului superior ROMÂNIA EDUCATĂ

Stimate colege și stimați colegi,

În vederea îmbunătățirii Proiectului Legii învățământului superior  așteptăm propunerile/recomandările/ observațiile  Dvs. pe adresa de e-mail: sindicat@ubbcluj.ro

Menționăm că vom fi prezenti la discuțiile ce vor avea loc la Ministerul Educatiei începând cu data de 22.07.2022

Conducerea Sindicatului UBB 

Proiectul de lege – descarcă aici.

Elemente de reformă – proiectul România Educată – descarcă aici.