Reuniunea Consorțiului  Universitaria

Stimate Colege,

Stimați Colegi

Între 16 – 19  martie 2023, a avut loc Reuniunea Consorțiului  Universitaria, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Consorțiul Universitaria a fost creat în 2009, cu sediul la UBB cu patru membri fondatori – Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest Timișoara.

În 2012 Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, iar din 2022 și cu alte universități și anume Universitatea din Craiova, Universitatea  Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea Ovidius din Constanța. Universitatea de Stat din Chișinău este membru cu statut de observator din  2018.      

La această reuniune au participat toți președinții de sindicate din Consorțiu, excepție facând Universitatea din București. Totodată am avut și invitați speciali în persoana domnului Președinte Ghenadie Donos, Președintele Federației Sindicale Educația și Stiința din Moldova și domnul președinte Efim Chilari, Președintele Comitetului Sindical de la Universitatea de Stat din Chișinău.  

La Panelul Presedinților de Sindicate au fost abordate o serie de aspecte legate de dialogul social, reprezentare, salarizare, sănătate și securitate în muncă și condiții de muncă.

Solicitările Panelului Președinților de sindicate au fost

1. Consolidarea dialogului social în toate universitățile din Consorțiu.

2. Aplicarea integrala a Contractului colectiv de munca pe grup de unități, din prisma bunelor practici   

3. Aplicarea integrală a Legii 153/2017, astfel încat întregul personal din învațământul superior sa beneficieze de calculul si plata corecta a drepturilor salariale cuvenite

4. Demersuri pentru creșterea salariului de bază la toate categoriile de angajați în contextul conturării noii legi a salarizării si susținerea plăți orelor suplimentare pentru didactici auxiliari și nedidactic

5. Menținerea ponderii și structurii nivelului sporurilor si indemnizațiilor avand în vedere restricțiile impuse de PNRR. Finanțarea de la bugetul de stat a sporului de performanță academică. Salarizarea personalului din învățământul superior pe o singură anexă și militarea pentru poziționarea salariilor în partea superioară a grilei de salarizare.

6. Finantare si bugetare multianuala cu eliminarea plafonării  pentru investiții și achiziții de bunuri și servicii.

7. Acordarea personalului didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic a concediului de odihnă suplimentar negociat între 6 și 10 zile în conformitate cu art 27. Alin 5 din Contractul colectiv de Munca pe Grup de Unitați, respectiv CCM urile din universitatile din Consorțiu

8. Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a lucrătorilor din învățănântul superior și aplicarea la nivelul Consorțiului a Regulamentului Cadru din 31.01.2018. ( HG 34/2018).

Totodată cu această ocazie a fost încheiat un Acord de Colaborare între Sindicatul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca si Sindicatul Universității de Stat din Moldova, acord care pune bazele unor relații bilaterale pentru dezvoltare și susținere reciproca a intereselor comune.

Conducerea Sind UBB