Informări pentru membrii

Ordonanță de urgență
privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din
învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021

document_link