GREVĂ DE AVERTISMENT

22 Mai 2023, între orele 11.00-13.00

                                         

  GREVA DE AVERTISMENT

Federația Națională Sindicală “ALMA MATER”, în urma semnăturilor de susținere  primite din partea membrilor sindicatelor afiliate și a prevederilor Legii nr. 367/2022,

va declanșa,

pe 22 mai 2023, între orele 11.00-13.00, greva de avertisment,

urmând ca aceasta să fie transformată în grevă generală, dacă revendicările noastre nu primesc răspunsuri favorabile și aplicabile în perioada imediat următoare.

Revendicările Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER”:

1) Respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la finanțarea sistemului de învățământ – 6% din PIB;

2) Aplicarea integrală a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât aceştia să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege;

3) Aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;

4) Acordarea sporurilor și a indemnizațiilor din învățământ prin raportare la nivelul salarizării actuale;

5) Acordarea salariilor din învățământ în conformitate cu articolul 12, al. 2 al Legii nr. 153/2017;

6) Redarea demnității profesiei prin repoziționarea personalului din învățământ, în noua lege a salarizării, pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport cu importanța socială a activității prestate;

7) Modificarea Proiectelor Legilor Învățământului Preuniversitar și Superior, pentru eliminarea discriminărilor între categoriile de personal din subordinea Ministerului Educației, precum și modificarea acestor legi astfel încât personalul didactic de predare disponibilizat din învățământul superior să poată ocupa posturile vacante din învățământul preuniversitar.

Sindicatul Universității Babeș Bolyai intră în grevă de avertisment alături de sindicatele afiliate la FNS Alma Mater.

Menționăm că din data de 22 Mai 2023, preuniversitarii intră în greva generală.

                                                                                                Conducerea Sindicatului UBB