Propuneri pentru Contractul Colectiv de Muncă

La sfârșitul lunii octombrie 2017 Contractul colectiv de muncă al salariaților UBB expiră.

În perioada următoare vor fi demarate activitățile de renegociere a contractului colectiv de muncă pentru salariații UBB. Aceste discuții vor avea la bază noul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unități (nr. 503 din 21.06.2017) negociat la nivel de ramură între Ministerul Educației Naționale și Fenerația Națională Sindicală (CCMGU_2017) și vechilul contract colectiv de muncă (CCM2015) încheiat între Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Sindicatul UBB.

Pe această cale dorim implicarea tuturor salariaților UBB cu propuneri de îmbunătățire a CCM, propuneri ce vor fi centralizate și discutate de Sindicatul UBB cu conducerea Universității în cadrul întâlnirilor legate de renegocierea CCM.

La sfârșitul lunii ianuarie 2018 a fost încheiat următorul act adițional la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unități din sectorul de Activitate ”Învățământ Superior” care modifică și completează CCMGU_2017. Pentru mai multe informații vă rugăm descărcați documentul Act_Aditional_2018-02-06. Prevederile acestuia trebuie să facă parte din CCM ce va fi încheiat între UBB și Sindicatul UBB.

Vă rugăm să ne trimiteți propunerile Dumneavoastră pe emailul de contact sindubb@yahoo.ro.

Conducerea.