Protocol (ACORD) de promovare a masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli, gradinite si universitati.

În data de 7.04.2021  la Ministerul Educatiei, a fost conceput,  elaborat si semnat un Protocol (ACORD) de promovare a masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli, gradinite si universitati, între  conducerea acestui minister (Sorin Cimpeanu, Gigel Paraschiv, Ion Sorin etc) și partenerii  de dialog social din educatie (CNR, Sindicate din Educatie, Organizatii ale elevilor, parintilor si ale studentilor, Organizatia “Salvati Copiii”).

link_document

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a sindicatului pentru data de 30.09.2020, ora 1630, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2019.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2019.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
  5. Alegeri pentru completarea Comitetului Director și reînnoirea mandatelor.
  6. Diverse.

      În conformitate cu prevederile statutare, dacă în data, locul și la ora stabilită prezența nu este statutară, se convoacă o a doua ședință la ora 1700, a doua ședință fiind statutară.

     Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea strictă a dispozițiilor legale privind combaterea răspândirii Covid 19, în vigoare la data ședinței.

Conducerea Sind. UBB

link_document

Tichetele cadou

Stimati membri de sindicat

Distribuirea  tichetelor  cadou din partea Sindicatului UBB,   pentru Sarbatorile Pascale și pentru Rusalii 2020 se va realiza între 2 și 7 iunie 2020.

Va dorim multă sănătate.

                                                                                                                                         Conducerea Sind.UBB