REFERENDUM – VREM APLICAREA LEGILOR ȘI SALARII DEC

VREM APLICAREA LEGILOR ȘI SALARII DECENTE!

APLICAREA LEGII nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

  • salarii de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 pentru personalul didactic de predare și de cercetare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control, pentru personalul nedidactic din învățământ și pentru personalul din unitățile de cercetare;
  • acordarea sporului pentru condiții de muncă în universități de la bugetul de stat, în BCU-uri și în unitățile de cercetare.
  • plata indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, indemnizației de hrană și a indemnizației de vacanță raportate la salariul minim brut pe țară garantat în plată conform Legii-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ;
  • plata orelor suplimentare dispuse de șeful ierarhic, în scris, pentru munca prestată de personalul din învățământ peste timpul normal de muncă la nivelul funcției de încadrare.

APLICAREA LEGII privind alocarea a 6% din PIB pentru Educație, și acordarea a 1% din PIB pentru Cercetare.

Așteptăm opinia și semnătura DVS. ( prin documentul  atașat),  până în data de 31 ianuarie 2022, pe e-mail: sindubb@yahoo.ro

Descarcă model listă semnături: format PDF sau format WORD

Protocol (ACORD) de promovare a masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli, gradinite si universitati.

În data de 7.04.2021  la Ministerul Educatiei, a fost conceput,  elaborat si semnat un Protocol (ACORD) de promovare a masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli, gradinite si universitati, între  conducerea acestui minister (Sorin Cimpeanu, Gigel Paraschiv, Ion Sorin etc) și partenerii  de dialog social din educatie (CNR, Sindicate din Educatie, Organizatii ale elevilor, parintilor si ale studentilor, Organizatia “Salvati Copiii”).

link_document

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a sindicatului pentru data de 30.09.2020, ora 1630, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2019.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2019.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
  5. Alegeri pentru completarea Comitetului Director și reînnoirea mandatelor.
  6. Diverse.

      În conformitate cu prevederile statutare, dacă în data, locul și la ora stabilită prezența nu este statutară, se convoacă o a doua ședință la ora 1700, a doua ședință fiind statutară.

     Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea strictă a dispozițiilor legale privind combaterea răspândirii Covid 19, în vigoare la data ședinței.

Conducerea Sind. UBB

link_document