CONVOCATOR

SINDICATUL UNIVERSITĂȚII ”BABEȘ-BOLYAI”

În conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului UBB și a hotărârii Comitetului Director, se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 20 decembrie 2019, ora 16:30.

Adunarea va avea loc în Cluj Napoca, în Aula Facultății de Studii Europene, str. Emanuel de Martone, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  • Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2018;
  • Prezentarea rezultatului exercițiului financiar 2018 și descărcarea lui;
  • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  • Diverse

Vă așteptăm,

Conducerea SindUBB

Comunicat către membrii de sindicat

Stimați membrii de sindicat,

  • Pe această cale dorim să vă informăm că în luna decembrie 2018 s-au făcut toate plățile ce reveneau din sentintele judecătorești (a 4-a tranșă), plăți făcute din fondurile universității !
  • Conducerea UBB anunță faptul că indemnizația de hrană aferentă lunii decembrie 2018 nu va putea fi acordată.

”Dragi colegi,
având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 art. 36 (1), ale O.U.G. nr. 90/2017, art.18 și ale Legii nr. 153/2017, vă aducem la cunoștință că îndemnizația de hrană aferentă lunii decembrie 2018 nu va putea fi acordată.
Precizăm că neacordarea indemnizației de hrană nu este o decizie a conducerii Universității Babeș-Bolyai, care a făcut şi face în continuare toate eforturile posibile pentru a crea condiţiile optime desfăşurării activităţii, ci este exclusiv rezultatul deciziilor adoptate la nivel guvernamental.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un an cât mai bun.

Conducerea UBB ”

ACORD între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ

In, 29 noiembrie 2018, la Alba Iulia, in Cetatea Bastionara Alba Carolina, in sala Unirii, a avut loc o Sedinta a Guvernului Romaniei, organizata pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri.

La aceasta Sedinta, Alma Mater a fost invitata, alaturi de celelate doua federatii din invatamantul preuniversitar (FSLI si FSE Spiru Haret), intrucat, unul dintre punctele din Ordinea de zi a fost semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Federatiile reprezentative din Invatamant.
Documentul semnat se regăsește aici: descarca

Comunicat către membrii de sindicat

În urma discuției din data de 14 mai 2018 dintre Sindicatul UBB și reprezentanții Conducerii UBB putem preciza următoarele:

Conducerea UBB va găsi surse de finanațare pentru :

– acoperirea contravalorii vouchere-lor de vacanță astfel încât angajații (didactic, didactic-auxiliar și nedidactic) să beneficieze de acestea înainte de vacanța de vară;

– continuarea plăților despăgubirilor judecătorești asumate;

În măsura în care în urma rectificării bugetare asumate de MEN, UBB isi va primi măcar o parte din drepturile cuvenite (valoare vouchere-lor de vacanta aprox. 6.5 milioane RON, sume pentru sentințele judecătorești și Legea 85 atât pe 2017 cât și pe 2018 aprox. 20 milioane RON) se vor relua discuțiile pentru găsirea unor soluții în ceea ce privește acoperirea pierderilor cauzate de aplicarea legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

 

Deasemenea locurile bugetate pierdute în 2018 reprezintă un impact negativ în bugetul UBB de aprox. 8.5 milioane RON.

 

Conducerea SindUBB