Legea cadru 153 / 2017

Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați linkul următor: legea_153_2017