CONVOCATOR AGA 2022

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 19.12.2022, ora 16.00, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Club, str. Emanuel de Martonne, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2021.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2021.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
  5. Diverse.

Conducerea SindUBB

document link