Ședința anuală a sindicatului UBB

În conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului UBB și a hotărârii Comitetului Director, se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 12 septembrie 2018, ora 16:30.

Adunarea va avea loc în Cluj Napoca, Facultatea de Studii Europene, sala Auditorium Maximum, str. Emanuel de Martone, nr. 1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  • Raport de activitate al Comitetului Director pentru anul 2017;
  • Prezentarea rezultatului exercițiului financiar 2017 și descărcarea lui;
  • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
  • Diverse

 

Vă așteptăm,

Conducerea SindUBB

Comunicat către membrii de sindicat

În urma discuției din data de 14 mai 2018 dintre Sindicatul UBB și reprezentanții Conducerii UBB putem preciza următoarele:

Conducerea UBB va găsi surse de finanațare pentru :

– acoperirea contravalorii vouchere-lor de vacanță astfel încât angajații (didactic, didactic-auxiliar și nedidactic) să beneficieze de acestea înainte de vacanța de vară;

– continuarea plăților despăgubirilor judecătorești asumate;

În măsura în care în urma rectificării bugetare asumate de MEN, UBB isi va primi măcar o parte din drepturile cuvenite (valoare vouchere-lor de vacanta aprox. 6.5 milioane RON, sume pentru sentințele judecătorești și Legea 85 atât pe 2017 cât și pe 2018 aprox. 20 milioane RON) se vor relua discuțiile pentru găsirea unor soluții în ceea ce privește acoperirea pierderilor cauzate de aplicarea legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

 

Deasemenea locurile bugetate pierdute în 2018 reprezintă un impact negativ în bugetul UBB de aprox. 8.5 milioane RON.

 

Conducerea SindUBB