CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a sindicatului pentru data de 30.09.2020, ora 1630, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2019.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2019.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
  5. Alegeri pentru completarea Comitetului Director și reînnoirea mandatelor.
  6. Diverse.

      În conformitate cu prevederile statutare, dacă în data, locul și la ora stabilită prezența nu este statutară, se convoacă o a doua ședință la ora 1700, a doua ședință fiind statutară.

     Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea strictă a dispozițiilor legale privind combaterea răspândirii Covid 19, în vigoare la data ședinței.

Conducerea Sind. UBB

link_document

Comunicat cu primire la neacordarea tranșei finale a creșterilor salariale din 1 septembrie 2020.

Potrivit Proiectului de rectificare bugetara, în învățământ nu se va mai da creșterea salarială prevăzută la începutul anului în Legea bugetului pe 2020.

Este vorba de acordarea transelor finale din Legea salarizarii personalului bugetar. Se discuta despre o translatare cu un an a aplicarii acestei cresteri la 1 septembrie 2021. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați linkul următor: link

Deblocarea posturi de predare

Ca urmare a interventiei FNS ALMA MATER, prin domnul presedinte Hadar, a fost publicata in M.O. 583 din 02.07.2020, partea I, Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

La articolul 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură.»”

link