PROIECT – Legea învățământului superior ROMÂNIA EDUCATĂ

Stimate colege și stimați colegi,

În vederea îmbunătățirii Proiectului Legii învățământului superior  așteptăm propunerile/recomandările/ observațiile  Dvs. pe adresa de e-mail: sindicat@ubbcluj.ro

Menționăm că vom fi prezenti la discuțiile ce vor avea loc la Ministerul Educatiei începând cu data de 22.07.2022

Conducerea Sindicatului UBB 

Proiectul de lege – descarcă aici.

Elemente de reformă – proiectul România Educată – descarcă aici.

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală a reprezentanților pentru data de 21.12.2021, ora 16.30, care va avea loc în Cluj-Napoca, sala Auditorum Maximum, str. Emanuel de Martonne, nr.1.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

  1. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2020.
  2. Raportul auditorului pe exercițiului financiar 2020.
  3. Descărcare de gestiune.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
  5. Diverse.

Conducerea Sind. UBB

link

Ordonanțe de urgență – SARS-CoV-2

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă
privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane
în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă
pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-950

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-945

Odihnă și tratament 2021

Vă prezentăm mai jos oferte pentru odihnă și tratament în România în hoteluri care lucrează cu sindicatele afiliate la CNS Cartel Alfa.

Oferta 1 – link

Oferta 2 – link

Oferta 3 – link

Pentru informații și rezervări vă rugăm să luați legătura cu Secretariatul Sindicatului UBB.

Conducerea SindUBB