Înscriere


      Sindicatul UBB cuprinde în calitate de membri cadrele didactice, didactice auxiliare şi personalulul nedidactic, personalul din cercetare care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai".

       Calitatea de membru al Sindicatului UBB se dobândeşte de către orice salariat al UBB care solicită în scris aderarea. Prin cererea de aderare, solicitantul arată că recunoaşte Statutul Sindicatului UBB şi se angajează să-l respecte.

      Fiecare membru de sindicat trebuie să se achite o cotizaţie lunară în cuantum de 1% din salarul brut. Acest cuantum al cotizaţiei poate fi modificat cu aprobarea Adunării Generale a Reprezentanţilor Sindicatului UBB.

      Calitatea de membru se poate pierdere în una din următoarele situaţii: la cererea scrisă a membrului de sindicat; prin schimbarea locului de muncă, prin pensionare sau ca urmare a decesului; prin neplata cotizaţiei cel puţin 3 luni consecutiv; ca urmare a excluderii.


Formular Adeziune

Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri completate la sediul Sindicatului din str. Avram Iancu nr.11.






Copyright © 2013: Sindicatul Universității Babeș-Bolyai