Despre noi      Scopul principal al Sindicatului Universităţii Babeş-Bolyai constă în efectuarea demersurilor necesare pentru a asigura drepturi şi facilităţi profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului de cercetare şi personalului nedidactic- membri de sindicat, angajaţi ai Universităţii Babeş-Bolyai. Obiectivele principale, in virtutea cărora acţionează Sindicatul UBB sunt:

  • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la muncă, protecţie socială şi securitatea muncii, odihnă şi asigurări sociale;
  • asigurarea pentru fiecare membru a unui loc de muncă corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;
  • asigurarea condiţiilor pentru perfecţionare profesională sau calificare superioară tuturor membrilor săi;
  • promovarea liberei iniţiative, libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a membrilor săi;
  • acţionarea prin toate mijloacele legale pentru perfecţionarea continuă a legislaţiei, în concordanţă cu interesele organizaţiei şi cu modificările ce pot interveni în viaţa economică şi socială;
  • stabilirea prin negociere cu angajatorul şi cu ceilalţi factori de decizie a unorcondiţii, favorabile membrilor de sindicat, cu privire la: timpul de muncă şi de odihnă,programul de lucru, salarizare şi alte drepturi salariale, sănătatea şi securitatea în muncă,formarea profesională, drepturi sindicale şi protecţia celor aleşi în conducerea sindicatului;
  • Copyright © 2013: Sindicatul Universității Babeș-Bolyai